Raku

När det finns tillfälle gör Katogo rakubrända föremål.

Rakuföremål